Velkommen til. Mit navn er Tim Dahl, og jeg er født i København i 1987 og har i dag praksis på Frederiksberg. Jeg er uddannet psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i København, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, oplevelsesorienteret terapi, neuroaffektiv terapi samt EFT, Emotions-Fokuseret-Psykoterapi. Derudover har jeg videreuddannet mig på (AU) Aarhus universitet indenfor (MBSR) som står for Mindfulness-baseret stressreduktion.

Selvom jeg elsker at have min egen praksis på Frederiksberg, hvor jeg har klienter, så finder jeg det meget meningsfuldt at arbejde på hospice og som ledsager, hvor jeg også kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker.

Jeg modtager regelmæssig supervision og som medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt. Tavshedspligten er din sikkerhed for, at det du fortæller mig ikke videregives til andre, uden dit samtykke. Du kan få yderligere information om etikreglerne

Her: https://fadp.dk/fadps-etiske-regler/

For mig er det vigtigt, at du føler dig tryg, mødt og rummet, så vi sammen kan undersøge de udfordringer, du kommer med. For at vi kan skabe den forandring, du ønsker, skal vi have en tryg og god relation. I samtalen (terapien) kan du få lov til at være dig, uden at føle at du bliver gjort forkert, og uden at du skal præstere eller føle, at du skal være en anden end den du er. Du kan nemlig få lov til at være dig.

Tim Dahl - Psykoterapeut på Frederiksberg