Hvorfor gå i psykoterapi?

At gå i psykoterapi er blevet mere og mere almindeligt. Som psykoterapeuter arbejder vi med de samme temaer og emner som psykologerne, dog uden at stille kliniske diagnoser.

Samtaler med en psykoterapeut kan være en hjælp ved problemer vedrørende for eksempel ensomhed, tristhed, skam, angst, stress og følelsen af ikke at være god nok. Dette er alt sammen noget, som vækker et væld af følelser. Mange oplever disse følelser på tæt hold i løbet af livet.

Føler du dig ensom, trist og ked af det?

Føler du, at du ikke er god nok, eller har angst, stress og skammer dig over den, du er? Så er du ikke alene.

Som psykoterapeut på Frederiksberg nær Vanløse og Valby arbejder jeg inden for den eksistentielle/humanistiske terapi. Terapien går ud på at forstå psykiske problemer og de reaktioner, som vi oplever så som:

 • angst
 • stress
 • ensomhed
 • tristhed
 • skam
 • vrede
 • selvkritiske tanker
 • at livet indeholder svære tider og lidelser

Psykoterapien handler om at acceptere den situation og tilværelse, du er i lige nu. Sammen med mig lærer du at acceptere og opbygge en ny mening med mere selvomsorg og selvindsigt.

Det kan også være, at du aldrig har haft stress, angst eller depression. Men du føler måske, at du har nogle stress symptomer, angstsymptomer eller symptomer på depression. I psykoterapien kan du lære at lytte bedre til din krop, så du ikke behøver at gå ned med angst og stress, før du opsøger en psykoterapeut.

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig til at få større indsigt og hjælpe dig til at håndtere dine tanker og følelser.

Din psykoterapeut på Frederiksberg

Min tilgang til psykoterapien er, at jeg forholder mig åbent og lyttende til det, du siger uden at dømme dig. For mig er det vigtigt, at du føler dig tryg. At du føler dig mødt og rummet, så vi sammen kan undersøge de udfordringer, du kommer med.

For at vi kan skabe den forandring, du ønsker, er det vigtigt, at vi har en tryg og god relation.  I samtalen (terapien) kan du få lov til at være dig, uden at føle at du bliver gjort forkert. Uden at du skal præstere eller føle, at du skal være en anden end den du er. Du kan nemlig få lov til at være dig. I psykoterapien kan vi sammen undersøge den måde, du oplever livet og verden på. I psykoterapien kan vi sammen se på, hvordan det er at være dig. Måske er du plaget af stress, angst, ensomhed eller meningsløshed. Hvad end der udfordrer dig, så har vi muligheden for sammen at se på det.

Intet problem er for småt at tale om!

Som psykoterapeut med praksis på Frederiksberg nær Vanløse og Valby arbejder jeg med mange forskellige problemstillinger. Måske kan du kende nogle af problemerne fra dig selv.

 • Eksamensangst
 • Præstationsangst
 • Lavt selvværd
 • Nedtrykthed

Nogle gange er det rart at få sat ord på og fortælle, hvordan man har det. At blive lyttet til uden at andre blander sig eller kommer med lange forklaringer og løsningsforslag. Med andre ord kan det være en stor gavn at opleve at blive mødt fuldt ud og forstået helt.

Hvorfor gå i psykoterapi?

Psykoterapi kan hjælpe, når livet føles barskt, tomt, ensomt, meningsløst og lidelsesfyldt.

Det kan være, at du føler, at du skal være perfekt, og at du skal være på en bestemt måde. Det kan også være, at du har en selvkritisk dommer og er plaget af angst, ked-af-det-hed. Det kan også være, at du tilsidesætter dine egne behov for at passe ind og har svært ved at sætte grænser og sige fra. Her kan psykoterapi være noget for dig.

Du behøver ikke nødvendigvis at være i en dyb livskrise for at starte i psykoterapi. I psykoterapien er der hverken noget, som er for stort eller for småt at tale om.

Vi har alle sammen følelser, men det er langt fra os alle, der taler om dem, og specielt ikke de følelser som er skamfulde, pinlige eller opleves ”mindre rigtige”.

Nogle gange kan vi også mærke, at noget er, som det ikke skal være men har svært ved at sætte ord på. Nogle starter også i psykoterapi, fordi de har et lavt selvværd eller nogle uforløste følelser, som de troede, at de havde fået bearbejdet, men som bliver ved med at dukke op. Her kan psykoterapi være en hjælp. Husk at i terapien er alle følelser velkomne.

Som psykoterapeut kan jeg sammen med dig være med til at belyse og tydeliggøre de problemer og udfordringer, du har, og sammen kan vi skabe den forandring, du ønsker.

Det er gennem terapien, at jeg som psykoterapeut sammen med dig identificerer og derefter ændrer på de mønstre, som ligger bag symptomerne.

Igennem psykoterapi lærer du at blive bedre til at sætte grænser og mærke dine egne behov. I terapien lærer du at møde dig selv med mere venlighed og passe bedre på dig og anerkende dig selv, som den du er.

I terapien kan du lære at tillade og acceptere det, som er sket og se dig selv med venlige, kærlige øjne og frigøre dig for den sorg og vrede som måske har fulgt dig alt, alt for længe.

Vores følelser fortjener omsorg, opmærksomhed og forståelse. Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du kunne tænke dig en tid eller har nogle spørgsmål.

Når alt kommer til alt, vil vi mennesker bare gerne ses, mødes, og holdes af for dem vi er.

psykoterapeut-frederiksberg-terapilokale